Trường Mầm non Hoa Sen

Một môi trường sạch, đẹp, an toàn và thân thiện cho trẻ

 

      Năm học 2018 -2019, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/8/2018 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 304/KH-MTTQ-BTT ngày 09/10/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái về  triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020; Công văn số 3282/BGDĐT-VP ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020.

Nhằm thực hiện mục tiêu nhiêm vụ năm học 2018 - 2019 về tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ XD trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Thực hiện kế hoạch thi đua " Đổi mới và sáng tạo trong dạy và học" năm học 2018-2019. Trường Mầm non Hoa Sen đã tổ chức hội thi" Lớp học Sạch, đep, an toàn và thân thiện".

          Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua này ngay từ đầu năm học 2018 - 2019 nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% nhóm lớp.

          Đây là một hoạt động tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ và được các giáo viên tích cực tham gia.

          Qua hoạt động này đã khuyến khích đội ngũ giáo viên tích cực sáng tạo trong việc thiệt kế, làm đồ dùng đồ chơi, biết vận dụng  môi trường học tập một cách linh hoạt và sáng tạo đưa ra những hình thức dạy học mới trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy trẻ; tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động với các hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng các nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ. Hơn nữa còn là cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, học tập tích cực để phát triển đam mê, ham học hỏi, giúp trẻ được phát triển các kỹ năng cá nhân cũng như kỹ năng làm việc nhóm. Là tiền đề giúp trẻ phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao tiếp xã hội, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh cho trẻ.  

          Căn cứ kết quả chấm điểm của BGK 11/11= 100% lớp đạt lớp học " Sạch, đẹp, an toàn và thân thiện" trong đó  Ban tổ chức đã chọn ra được 01 giải xuất sắc, 01 giải nhất; 01 giải nhì; 03 giải Ba

          Từ kết quả của hội thi đã cho thấy hiệu quả thiết thực của phong trào xây dựng lớp học sạch, đẹp, an toàn và thân thiện đã tạo niềm tin yêu của các bậc phụ huynh học sinh trong trường từ đó góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh trong việc sưu tâm các đồ dùng, nguyên liệu địa phương trong việc làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của trẻ.

          Với những cố gắng của đội ngũ trong việc xây dựng cảnh quan sư phạm: sạch, đẹp, an toàn và thân thiện đã tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn đối với trẻ, giúp trẻ thực sự cảm nhận “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM GIA HỘI THI

 

Không gian các lớp học luôn sáng, đẹp, an toàn , thân thiện với trẻ

        

 

 

                               Góc " Thư viện của bé" nơi các bé được làm quen với việc đọc sách    

         

      

Giáo dục kỹ năng sông cho các bé       

     

  

                                  Đồ dùng đồ chơi được làm từ những nguyên vật liệu địa phương

         

     

               Các góc chơi được cô giáo thiết kế sinh động, hấp dẫn trẻ, luôn ở trong trạng thái mở                                                                                                                                                                                                     

 

    

                                                                                                                                                                Cô giáo luôn gần gũi yêu thương, giúp đỡ trẻ

        

Góc thiên nhiên do các bé chăm sóc

Trao thưởng cho các lớp đạt " Lớp học sạch, đẹp, an toàn và thân thiện"